Bản quyền

Tất cả bài viết trên Đức Huy Blog đều do chúng tôi tự viết, không sao chép từ bất kỳ website nào trên Internet. Chúng tôi tôn trọng các tác giả đăng tải bài viết lên mạng Internet và luôn ghi nguồn của các bài viết được chúng tôi tham khảo ở cuối bài viết. Chính vì vậy, chúng tôi cũng rất mong bạn tôn trọng chúng tôi khi chia sẻ thông tin, bài viết từ Đức Huy Blog.

Để tránh những trường hợp không đáng có, chúng tôi sẽ đưa ra một số điều khoản có liên quan đến vấn đề bản quyền tại Đức Huy Blog như sau:

  • Đức Huy Blog giữ trọn vẹn quyền xuất bản nội dung cũng như chịu trách nhiệm vấn đề bản quyền của các bài viết trên Đức Huy Blog.
  • Nội dùng trên blog được cung cấp miễn phí, bạn không có quyền sử dụng cho mục đích thương mại với bất kỳ lý do nào.
  • Bạn được phép sử dụng lại nội dung của blog trên website của mình nhưng không được phép chỉnh sửa để tránh những hiểu nhầm không đáng có.
  • Với tất cả nội dung được trích dẫn từ blog này, vui lòng ghi rõ: Nguồn: Đức Huy Blog

Chúng tôi tôn trọng bạn và cũng rất mong bạn tôn trọng chúng tôi!

Thân ái,