Bạn đang xem danh sách bài viết theo chủ đề

Google Hummingbird

Google Hummingbird - Thuật toán chim ruồi

“Hummingbird” là tên của một thuật toán tìm kiếm mới mà Google đã bắt đầu áp dụng vào tháng 9 năm 2013. Ở Việt Nam, nó được biết đến với tên “thuật toán chim ruồi”. Tác dụng chính của thuật toán này là giúp mang đến cho người dùng những kết quả tốt nhất trong trang kết quả tìm kiếm.

Thay vì tập trung vào một hoặc một số từ nhất định thì Hummingbird sẽ chú ý nhiều hơn đến cả câu, cuộc hội thoại cũng như ý nghĩa của chúng để mang đến những kết quả tốt nhất cho truy vấn của người dùng.

Dưới đây là các bài viết có liên quan đến thuật toán này của Google.

Không kết quả

Có vẻ như chúng ta không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Có lẽ tìm kiếm có thể giúp đỡ.