Bạn đang xem danh sách bài viết theo chủ đề

Google Penguin

Thuật toán Google Penguin

Google Penguin là thuật toán được giới thiệu vào tháng 4 năm 2012 và nó đánh mạnh vào chất lượng backlink của các website.Những website sử dụng phương pháp mua backlink, spam backlink hay sử dụng hệ thống để xây dựng liên kết sẽ là những website chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ thuật toán này. Đến khi thuật toán này cập nhật, những website này có thể thoát “án phạt” nếu thực hiện việc xóa bỏ những liên kết kém chất lượng.

Dưới đây là các bài viết  có liên quan đến thuật toán liên quan đến chất lượng backlink này:

 

Không kết quả

Có vẻ như chúng ta không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Có lẽ tìm kiếm có thể giúp đỡ.