Bạn đang xem danh sách bài viết theo chủ đề

Google Pigeon

Google Pigeon - Thuật toán chim bồ câu

Được khởi chạy từ ngày 24/07/2014, Google Pigeon là thuật toán mới của Google nhắm đến việc cải thiện kết quả tìm kiếm địa phương. Về tổng quan, thuật toán này không ảnh hưởng nhiều đến kết quả tìm kiếm thông thường.

Không kết quả

Có vẻ như chúng ta không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Có lẽ tìm kiếm có thể giúp đỡ.