Bạn đang xem danh sách bài viết theo chủ đề

Google Search Console

Google Search Console

Google Search Console là gì?

Google Search Console là tập hợp các công cụ và tài nguyên để giúp các chủ trang web, quản trị web, các nhà tiếp thị web và các chuyên gia SEO theo dõi hiệu suất trang web trong chỉ mục tìm kiếm của Google.

Các tính năng bao gồm thông tin về giao diện tìm kiếm, lưu lượng truy cập tìm kiếm, cập nhật trạng thái kỹ thuật, dữ liệu thu thập dữ liệu và một số công cụ bổ sung khác.

Google Search Console trước đây được gọi là Google Webmaster Central và sau đó là tên như hiện tại từ năm 2015.

Lỗi báo cáo AMP trong Google Search Console đã được sửa

Người dùng sẽ thấy dữ liệu được cập nhật trong tuần này! Nhóm Google Search Console đã lưu tâm đến các dữ liệu bất thường trong báo cáo của các trang AMP (Accelerated Mobile Pages ) diễn ra từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2.…

Google gửi lời mời dùng thử Google Search Console Beta

Hôm qua, Google đã gửi một loạt lời mời mới đến quản trị web mời dùng thử một số tính năng mới trong Google Search Console mới . Nếu bạn được mời, bạn sẽ thấy trong trang tổng quan của Google Search Console cho một thuộc tính mới, liên kết…