Đoạn văn bản trong HTML – HTML Paragraphs

Phần tử HTML <p> định nghĩa một đoạn văn:

Ví dụ:

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

Xem thử

Lưu ý: Các trình duyệt sẽ tự động thêm một khoảng trắng (một lề) trước và sau một đoạn văn.

Hiển thị HTML

Bạn không thể chắc chắn HTML sẽ được hiển thị như thế nào. Màn hình lớn hoặc nhỏ, và cửa sổ thay đổi kích cỡ sẽ tạo ra các kết quả khác nhau. Với HTML, bạn không thể thay đổi đầu ra bằng cách thêm các không gian thêm hoặc thêm các dòng trong mã HTML của bạn. Trình duyệt sẽ loại bỏ bất kỳ không gian thêm và dòng bổ sung khi trang được hiển thị.

Ví dụ:

<p>
This paragraph
contains a lot of lines
in the source code,
but the browser 
ignores it.
</p>

<p>
This paragraph
contains         a lot of spaces
in the source         code,
but the        browser 
ignores it.
</p>

Xem thử

Đừng Quên Thẻ Kết thúc

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị chính xác HTML ngay cả khi bạn quên thẻ kết thúc:

<p>This is a paragraph.
<p>This is another paragraph.

Xem thử

Ví dụ trên sẽ làm việc trong hầu hết các trình duyệt, nhưng không dựa vào nó.

Lưu ý: Việc thu gọn thẻ kết thúc có thể tạo ra kết quả không mong muốn hoặc lỗi.

HTML Breaks Line

Phần tử HTML <br> xác định một ngắt dòng .

Sử dụng <br> nếu bạn muốn ngắt dòng (một dòng mới) mà không cần bắt đầu một đoạn mới:

Ví dụ:

<p>This is<br>a paragraph<br>with line breaks.</p>

Xem thử

Thẻ <br> là một thẻ trống, có nghĩa là nó không có thẻ kết thúc.

Hiển thị nhiều dòng trong HTML

Tương tự như thẻ tiêu đề, hầu hết các trình duyệt sẽ loại bỏ khoảng trống, ngắt dòng và hiển thị như ví dụ bên dưới:

Ví dụ:

<p>

My Bonnie lies over the ocean.

My Bonnie lies over the sea.

My Bonnie lies over the ocean.
 
 Oh, bring back my Bonnie to me.

</p>

Xem thử

Để xuống dòng, hãy sử dụng cấu trúc như sau:

<p>My Bonnie lies over the ocean.</p>

<p>My Bonnie lies over the sea.</p>

<p>My Bonnie lies over the ocean.</p>
 
<p>Oh, bring back my Bonnie to me.</p>

Xem thử

Phần tử <pre> trong HTML

Phần tử HTML <pre> xác định văn bản đã được định dạng sẵn. Văn bản bên trong một phần tử <pre> được hiển thị bằng một phông chữ chiều rộng cố định (thường là Courier) và nó bảo vệ cả không gian và các ngắt dòng:

Ví dụ:

<pre>
 My Bonnie lies over the ocean.

My Bonnie lies over the sea.

My Bonnie lies over the ocean.
 
 Oh, bring back my Bonnie to me.
</pre>

Xem thử

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Bài cùng chuyên mục
Bình luận bài viết
Loading...