Ghi chú trong HTML – HTML Comments

Ghi chú trong HTML được sử dụng để chèn ghi chú cho một đoạn code nào đó trong soure code. Nó khá hữu dụng với những người đọc code của người khác. Phần nhận xét này sẽ chỉ được hiển thị trong phần source code chứ không hiển thị ra bên ngoài cho người dùng.

Thẻ ghi chú trong HTML

Bạn có thể thêm ghi chú cho đoạn code của bạn bằng cú pháp:

<!-- Write your comments here -->

Lưu ý: Dấu chấm than (!) chỉ xuất hiện ở thẻ mở và không xuất hiện ở thể đóng.

Có thể sử dụng ghi chú như một lời giải thích, nhắc nhở cho người xem code nhưng không muốn người dùng nhìn thấy.

<!-- This is a comment -->
<p>This is a paragraph.</p>
<!-- Remember to add more information here -->

Xem thử

Nó cũng là một công cụ tuyệt vời giúp bạn tìm lỗi trong code hoặc tạm thời ẩn một đoạn code nào đó mà không cần thiết phải xóa bỏ đoạn code đó.

<!-- Do not display this at the moment
<img border="0" src="pic_mountain.jpg" alt="Mountain">
-->

Xem thử

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Bài cùng chuyên mục
Bình luận bài viết
Loading...