Giới thiệu về HTML

HTML là gì?

HTML là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn để tạo các trang Web.

 • HTML là viết tắt của Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản
 • HTML mô tả cấu trúc của các trang Web sử dụng đánh dấu
 • Các phần tử HTML là các khối xây dựng của các trang HTML
 • Các phần tử HTML được biểu diễn bởi các thẻ
 • Các thẻ HTML nhãn các mẩu nội dung như “tiêu đề”, “đoạn”, “bảng”, v.v …
 • Trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để hiển thị nội dung của trang

Ví dụ về một file HTML đơn giản

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <title>Tiêu đề trang</title>
 </head>
 <body>
 <h1>Đây là tiêu đề</h1>
 <p>Đây là đoạn văn bản.</p>
 </body>
</html>

Xem thử

Giải thích ví dụ

 • Phần tử <!DOCTYPE html> tuyên bố xác định tài liệu này là HTML5
 • Phần tử <html> này là phần tử gốc của một trang HTML
 • Phần tử <head> chứa thông tin meta về tài liệu
 • Phần tử <title> xác định tiêu đề cho tài liệu
 • Phần tử <body> chứa nội dung trang hiển thị
 • Phần tử <h1> định nghĩa một tiêu đề lớn
 • Phần tử <p> định nghĩa một đoạn văn

Thẻ HTML

Các thẻ HTML là các phần tử được bao quanh bởi các dấu ngoặc nhọn:

<tagname> nội dung ở đây … </ tagname>

 • Các thẻ HTML thường đi theo cặp như <p> và </ p>
 • Thẻ đầu tiên trong cặp là thẻ bắt đầu, thẻ thứ hai là thẻ kết thúc
 • Thẻ kết thúc được viết như thẻ bắt đầu, nhưng với dấu gạch chéo phía trước chèn vào trước tên thẻ
Mẹo: Thẻ bắt đầu còn được gọi là thẻ mở và thẻ kết thúc thẻ đóng

Trình duyệt Web

Mục đích của trình duyệt web (Chrome, IE, Firefox, Safari) là đọc tài liệu HTML và hiển thị chúng. Trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để xác định cách hiển thị tài liệu:

HTML trên trình duyệt

Cấu trúc trang HTML

Dưới đây là một hình ảnh cấu trúc của một trang HTML:

Cấu trúc của một trang HTML

Lưu ý: Chỉ nội dung bên trong phần <body> (vùng trắng ở trên) được hiển thị trong trình duyệt.

Tuyên bố <! DOCTYPE>

Khai báo <! DOCTYPE> đại diện cho loại tài liệu và giúp các trình duyệt hiển thị trang web chính xác. Nó chỉ xuất hiện một lần, ở đầu trang (trước bất kỳ thẻ HTML nào) và không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Khai báo <! DOCTYPE> cho HTML5 là:

<!DOCTYPE html>

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Bài cùng chuyên mục
Bình luận bài viết
Loading...