Giới thiệu về loạt bài viết về HTML cơ bản

HTML là một trong những ngôn ngữ cơ bản nhất mà bạn cần lắm được khi bắt đầu xây dựng 1 website hay blog. Nếu bạn không biết HTML thì việc xây dựng của bạn gần như sẽ chỉ dừng lại ở mức hết sức cơ bản. Việc tìm hiểu về HTML và CSS là một trong những việc đầu tiên bạn cần lưu tâm đến khi bắt đầu nghĩ đến một website/blog.

Với loạt bài viết về HTML này bạn có thể tạo trang web của riêng bạn, hướng dẫn này dạy cho bạn mọi thứ về HTML. HTML dễ học – Và chắ chắn bạn sẽ thích nó.

Ví dụ trong mỗi Chương

Hướng dẫn HTML này chứa hàng trăm ví dụ về HTML. Với trình chỉnh sửa HTML trực tuyến của chúng tôi, bạn có thể chỉnh sửa HTML và nhấp vào nút “Xem thử” để xem kết quả.

Ví dụ:

<h1>Đây là thẻ tiêu đề</h1>
<p>Đây là đoạn văn bản.</p>

Xem thử

Hãy nhấp vào nút “Xem thử” để xem nó hoạt động như thế nào.

Ví dụ về HTML

Vào cuối chuỗi bài về HTML, bạn có thể tìm thấy hơn 200 ví dụ khác nhau về HTML. Cùng với trình chỉnh sửa trực tuyến của chúng tôi, bạn có thể tự mình chỉnh sửa chúng và xem nó thay đổi như thế nào trong từng ví dụ cụ thể.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Bài cùng chuyên mục
Bình luận bài viết
Loading...