Google bổ sung đoạn trích nổi bật dựa vào trang AMP trong tìm kiếm di động

Bây giờ, các trang tối ưu cho thiết bị di động AMP có thể được xếp hạng ở vị trí “Zero” nhưng Google cho biết rằng AMP vẫn chưa phải là yếu tố xếp hạng.

Google đã xác nhận rằng vào cuối tuần vừa rồi, họ đã bổ sung khả năng liên kết đến một trang AMP từ một đoạn trích nổi bật ở đầu trang kết quả tìm kiếm di động của Google.

Họ cho biết, điều này được đưa vào vào tuần trước và đã bắt đầu gây ra một số sự chú ý. Google xác nhận lại rằng AMP vẫn không phải là một yếu tố xếp hạng. Thay đổi duy nhất là một đoạn trích nổi bật có thể được liên kết đến một trang AMP.

Đây là ảnh chụp màn hình của một đường link AMP xuất hiện trên một đoạn trích nổi bật trong kết quả tìm kiếm di động của Google:

Đoạn trích nổi bật với một trang AMP
Đoạn trích nổi bật với một trang AMP

Google vẫn tiếp tục hiển thị các trang không phải AMP trong kết quả tìm kiếm di động:

Đoạn trích nổi bật với một trang không phải AMP
Đoạn trích nổi bật với một trang không phải AMP

Nhưng, Google có muốn hiển thị URL AMP trong một đoạn trích nổi bật không? Như trên đã nói, AMP không phải là yếu tố xếp hạng. Nhưng nếu bạn tìm kiếm cụm từ “how to use twitter” trên máy tính để bàn, thay vì nhận được kết quả của Forbes như trên điện thoại di động, ta nhận được một kết quả từ Wired và trang này không phải là trang AMP.

Dưới đây là ảnh chụp màn hình:

Đoạn trích nổi bật khác nhau giữa mobile và PC
Đoạn trích nổi bật khác nhau giữa mobile và PC
Bạn cũng có thể thích