Google’s Page Speed Update: Tốc độ trang sẽ trở thành yếu tố xếp hạng trong tìm kiếm trên thiết bị di động

Bắt đầu từ tháng 7 năm 2018, Google sẽ sử dụng tốc độ trang trên điện thoại di động làm yếu tố đánh giá thứ hạng trong kết quả tìm kiếm di động của họ.

Tốc độ trang sẽ trở thành yếu tố xếp hạng trong tìm kiếm trên thiết bị di động

Google đã công bố một thuật toán xếp hạng mới được xây dựng dành cho tìm kiếm trên các thiết bị di động. Nó được gọi là “Speed Update” và nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến một tỷ lệ nhỏ các truy vấn, Google nhắc lại với chúng tôi. Những trang “cung cấp trải nghiệm thấp cho người dùng” sẽ bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật này.

Bản cập nhật sẽ được phát hành vào tháng 7 năm 2018, do đó, các quản trị viên web có thời gian để chuẩn bị trang web của họ.

Google khuyến cáo bạn sử dụng công cụ Google Page Speed và các công cụ như 10LightHouse để đo tốc độ trang và cải tiến tốc độ tải trang.

Zhiheng Wang và Doantam Phan của Google đã viết:

Speed Update“, như chúng ta đang gọi, sẽ chỉ ảnh hưởng đến các trang cung cấp trải nghiệm thấp cho người dùng và sẽ chỉ ảnh hưởng đến một tỷ lệ nhỏ các truy vấn. Nó áp dụng cùng một tiêu chuẩn cho tất cả các trang, bất kể công nghệ, nền tảng được sử dụng để xây dựng trang. Mục đích của truy vấn tìm kiếm vẫn là một yếu tố rất mạnh, vì vậy một trang chậm có thể vẫn xếp hạng cao nếu nó có nội dung tuyệt vời và liên quan đến truy vấn của người dùng.

Vấn đề với báo cáo Thông số PageSpeed ​​Insights là vì nó sử dụng dữ liệu từ Trình duyệt Chrome nên nó không có đủ dữ liệu để đo lường các trang web nhỏ, do đó phần tốc độ của báo cáo không có sẵn cho những người dùng đó. Điểm tối ưu hóa vẫn còn khả dụng, nhưng không đủ để cho phép các quản trị viên trang web biết được các trang có chậm hay không.

Trở lại năm 2010, Google cho biết tốc độ trang là một yếu tố xếp hạng nhưng nó chỉ “tập trung vào tìm kiếm trên máy tính để bàn”. Bây giờ, vào tháng 7 năm 2018, nó sẽ xem xét nhanh các trang trên điện thoại di động của bạn và sử dụng nó như là một yếu tố xếp hạng trong tìm kiếm di động. Google đã hứa hẹn sẽ xem xét tốc độ trang dành cho điện thoại di động trong nhiều năm nay và cuối cùng cũng thực hiện.

Chưa rõ liệu các yếu tố xếp hạng này cũng sẽ được áp dụng cho các tìm kiếm trên máy tính để bàn nhưng chúng tôi đang kiểm tra với Google và sẽ cập nhật khi chúng tôi nhận được thông tin bổ sung.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Bài cùng chuyên mục
Bình luận bài viết
Loading...