Phân loại nội dung bằng Categories và Tags trong WordPress

Ở trong bài phân biệt Post và Page, chúng ta đã nói đến việc Post có thể phân loại được. Việc phân loại này sẽ sử dụng Categories và Tags. Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chúng. Làm thế nào để tạ ra chúng và quản lý chúng như thế nào?

Category và Tags trong WordPress

Phân loại Categories và Tags

Categories là các chuyên mục nội dung lớn trên website. Nó được thiết lập ngay khi xây dựng website. Mỗi một categories có thể chưa nhiều bài viết về cùng một lĩnh vực nào đó. Categories trong WordPress có thể phân cấp, nghĩa là bạn có thể tạo ra nhiều categories con của một categories lớn nào đó.

Tags là phép phân loại của các bài viết có cùng một chủ đề nào đó. Bạn có thể tạo ra Tag bất kỳ lúc nào chứ không nhất thiết phải tạo ra trước đó. Các bài viết thuộc cùng 1 tag có thể ở nhiều categories khác nhau.

Ví dụ:

  • Categories: Drupal, WordPress, …
  • Tags: drupal cơ bản, cài đặt drupal, cài đặt wordpress, …

Tạo và quản lý Categories trong WordPress

Trước hết, bạn truy cập Post » Categories để truy cập vào tính năng quản lý Categories trong WordPress.

Category trong WordPress

Ở màn hình quản lý, bạn sẽ thấy nó được phân thành 2 cột rõ rệt. Cột bên trái sẽ giúp chúng ta tạo ra các chuyên mục. Và cột bên phải thì sẽ giúp ta quản lý các danh mục mà ta đã tạo ra. Sau khi được tạo ra, các Categories (chuyên mục) sẽ xuất hiện ở cột bên phải.

Trước hết, chúng ta sẽ nói về cách tạo ra các Categories. Tại cột bên trái, bạn nhập các thông tin của chuyên mục mà bạn đang muốn tạo. Các thông tin bao gồm: tên của categories, đường dẫn alias của categories, quan hệ của chuyên mục đang tạo với các categories tạo trước đó, mô tả categories.

Sau khi nhập xong thông tin, nhấn Add new category để tạo chuyên mục. Bạn sẽ thấy nó xuất hiện ngay bên cột phải. Khá đơn giản đúng không? 😀

Ngoài việc tạo category tại đây, bạn cũng có thể tạo chúng ngay trong khi bạn thêm post mới. Về việc này mình sẽ nói đến nó trong bài tạo và quản lý post nhé.

Tiếp theo là quản lý category trong WordPress. Bây giờ bạn sẽ để ý đến cột bên phải. Hãy đưa con trỏ chuột đến gần tên của category, bạn sẽ thấy các tùy chọn mà bạn có thể thực hiện.

Quản ký category trong WordPress

Cũng tương tự như việc quản lý page, ở đây, ta cũng có các tùy chọn sau: Edit, Quick Edit, Delete và View. Về chức năng cũng không khác gì. Cụ thể:

  • Edit: Cho phép chỉnh sửa tất cả các thông tin của Category.
  • Quick Edit: Cho phép sửa nhanh một vài thông số như Tên và Slug.
  • Delete: Xóa tạm thời Category. Xóa tạm thời có nghĩa là nó được đưa vào Trash. Nếu muốn xóa vĩnh viễn, bạn cần vào Trash để xóa hoặc đợi 30 ngày sau nó sẽ được xóa vĩnh viễn tự động.
  • View: Tất nhiên là để xem rồi 😀

Tạo và quản lý Tag trong WordPress

Bạn truy cập vào Post » Tags từ menu quản trị. Bạn cũng sẽ nhận được một thông giao diện tương tự như khi bạn vào mục Categories. Việc tạo và quản lý các Tag trong WordPress cũng tương tự như việc bạn quản lý các Category. Ở đây, chúng ta chỉ có 1 điểm khác là Tag không có phân cấp nên sẽ không có mục Parent khi bạn tạo ra các thẻ.

Lưu ý: Thông thường, việc tạo tạo Tag sẽ được thực hiện khi bạn tạo ra bài viết mới thay vì bạn tạo ra tại đây. Mục này mục đích phần lớn là quản lý và chỉnh sửa các Tag này.

Kết!

Qua bài viết này, hy vọng rằng bạn có thể hiểu và phân biệt được Categories và Tag trong WordPress để sử dụng một cách hợp lý. Việc tạo ra các Categories sẽ làm nền tảng cho việc bạn tạo Post ở bài tiếp theo.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Bài cùng chuyên mục
Bình luận bài viết
Loading...