Thẻ tiêu đề trong HTML – HTML Headings

Tiêu đề HTML

Tiêu đề được định nghĩa bằng thẻ <h1> đến <h6>.

<h1> xác định tiêu đề quan trọng nhất và <h6> xác định tiêu đề ít quan trọng nhất.

Ví dụ:

<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>

Xem thử

Lưu ý: Các trình duyệt sẽ tự động thêm một khoảng trắng (một lề) trước và sau tiêu đề.

Tiêu đề là quan trọng

Các công cụ tìm kiếm sử dụng tiêu đề để lập chỉ mục cấu trúc và nội dung của các trang web của bạn.

Người dùng lướt các trang của bạn theo các tiêu đề của nó. Điều quan trọng là sử dụng tiêu đề để hiển thị cấu trúc tài liệu.

<h1> tiêu đề nên được sử dụng cho tiêu đề chính, tiếp theo là các tiêu đề <h2>, sau đó là <h3> ít quan trọng, v.v …

Lưu ý: Chỉ sử dụng tiêu đề HTML cho tiêu đề. Không sử dụng tiêu đề để làm văn bản BIG hoặc đậm.

Các đề mục lớn hơn

Mỗi tiêu đề HTML có kích thước mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể chỉ định kích thước cho bất kỳ tiêu đề nào có thuộc tính kiểu, sử dụng thuộc tính font-size:

Ví dụ:

<h1 style="font-size:60px;">Heading 1</h1>

Xem thử

Thanh ngang trong  HTML

Thẻ <hr> định nghĩa một sự phá vỡ theo chủ đề trong một trang HTML và thường được hiển thị dưới dạng một thanh ngang.

Phần tử <hr> được sử dụng để tách nội dung (hoặc xác định một thay đổi) trong một trang HTML:

Ví dụ:

<h1>This is heading 1</h1>
<p>This is some text.</p>
<hr>

<h2>This is heading 2</h2>
<p>This is some other text.</p>
<hr>

<h2>This is heading 2</h2>
<p>This is some other text.</p>

Xem thử

Phần tử HTML <head>

Phần tử HTML <head> không liên quan gì đến tiêu đề HTML.

Phần tử <head> là một vùng chứa cho siêu dữ liệu. Siêu dữ liệu HTML là dữ liệu về tài liệu HTML. Siêu dữ liệu không được hiển thị.

Phần tử <head> được đặt giữa thẻ <html> và thẻ <body>:

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>My First HTML</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>
.
.
.

Xem thử

Lưu ý: Siêu dữ liệu thường xác định tiêu đề tài liệu, tập hợp ký tự, kiểu, liên kết, tập lệnh, và các thông tin meta khác.

Làm thế nào để xem nguồn HTML?

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một trang Web và tự hỏi “Này, làm thế nào họ đã làm điều đó?”

Xem mã nguồn HTML:

Để tìm hiểu, hãy nhấp chuột phải vào trang và chọn “Xem Nguồn trang” (trong Chrome) hoặc “Xem Nguồn” (trong IE) hoặc tương tự trong các trình duyệt khác. Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ chứa mã nguồn HTML của trang.

Kiểm tra một thành phần HTML:

Nhấp chuột phải vào một phần tử (hoặc một vùng trống), và chọn “Kiểm tra” hoặc “Kiểm tra phần tử” để xem những thành phần nào được tạo thành (bạn sẽ thấy cả HTML và CSS). Bạn cũng có thể chỉnh sửa HTML hoặc CSS khi đang di chuyển trong bảng điều khiển Các yếu tố hoặc Phong cách mở ra.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Bài cùng chuyên mục
Bình luận bài viết
Loading...