Web Developer

Phần tử (Elements) trong HTML

Một phần tử trong HTML thường bao gồm thẻ bắt đầu và thẻ kết thúc, với nội dung được chèn vào giữa: < tagname > Nội dung ở đây ... < / tagname > Phần tử HTML là mọi thứ từ thẻ bắt đầu đến thẻ kết thúc: Ví dụ: < p > …

Ví dụ đơn giản về HTML

Bạn đang lo lắng? Đừng lo, những ví dụ này sử dụng các thẻ mà bạn chưa học. Bạn sẽ tìm hiểu về chúng trong các bài viết tiếp theo trong chuỗi bài viết về HTML này. Tài liệu HTML Tất cả tài liệu HTML phải bắt đầu bằng một khai báo kiểu tài…

Biên tập và chỉnh sửa tệp HTML

Viết HTML Sử dụng Notepad hoặc TextEdit Các trang Web có thể được tạo và sửa đổi bằng cách sử dụng các trình soạn thảo HTML chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để học HTML chúng tôi đề nghị một trình soạn thảo văn bản đơn giản như Notepad (PC) hoặc…

Giới thiệu về HTML

HTML là gì? HTML là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn để tạo các trang Web. HTML là viết tắt của Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản HTML mô tả cấu trúc của các trang Web sử dụng đánh dấu Các phần tử HTML là các khối xây dựng của các trang…

WP-Optimize – Plugin tối ưu cơ sở dữ liệu (database) cho WordPress

Cùng với hình ảnh, với bất kỳ mã nguồn nào sau một thời gian sử dụng sẽ đều gặp phải tình trạng cơ sở dữ liệu bị phình to ra và mã nguồn WordPress cũng không phải ngoại lệ. Đóng góp không nhỏ vào việc này chính là tính năng tự động lưu của…

Cài đặt và quản lý bình luận trên WordPress

Với thế mạnh là một mã nguồn mở cho việc xây dựng các blog nên việc cung cấp tính năng bình luận cũng như quản lý bình luận trên WordPress là điều dễ hiểu. Đây cũng là tính năng giúp mang lại thế mạnh cho WordPress với các mã nguồn khác. Ở…

Hướng dẫn tích hợp dữ liệu có cấu trúc cho website

Ở bài viết trước, chúng ta đã biết được dữ liệu có cấu trúc là gì và ảnh hưởng của nó đến quá trình SEO website của bạn. Về cơ bản, việc tích hợp nó vào website là một việc cần thiết. Nếu website của bạn đã có thì xin chúc mừng bạn nhưng…

Nâng cao lưu vào bộ nhớ cache trong trình duyệt cho Analytics

Khi tối ưu Page Speed cho website, chắc hẳn bạn cũng gặp yếu tố "Nâng cao lưu vào bộ nhớ cache trong trình duyệt" luôn xuất hiện bởi không thể giải quyết được file js của Analytics. Điều này dẫn đến việc bạn không đạt được 100 điểm trên…

Quản lý hình ảnh trên website WordPress

Nếu website của bạn là môt website nhỏ và chỉ có khoảng vài chục đến tấm ảnh trên website thì việc lưu trữ chúng không phải vấn đề. Tuy nhiên, việc lưu trữ hình ảnh trên website WordPress của bạn sẽ trở lên khó khăn khi con số của hình ảnh…