Bạn đang xem danh sách bài viết thuộc danh mục

Module Drupal

Pathauto – Tự động sinh URL cho website Drupal

Module Pathauto giúp tự động sinh URL cho các nội dung trên website Drupal dựa theo tiêu đề của nội dung đó mà không nhất thiết cần đến các thao tác thủ công của người dùng. Điều này cũng có nghĩa là bạn có thể chỉnh sửa URL do nó sinh ra…

Transliteration – Module hỗ trợ tạo URL chuẩn SEO

Mặc định, đường dẫn trong website Drupal sẽ bao gồm tất cả các ký tự trong tiêu đề trang ngoại trừ dấu cách (khoảng trống) được thay bằng dấu gạch ngang (-). Với dạng URL này nhìn khá xấu và nó lại không chuẩn SEO dưới con mắt của một…